16 listopada 2017 roku wysłałem do Prezydenta Legionowa e-mail z pytaniem o granicę obwodu wyborczego nr 5.

Oto jego treść:

Szanowny Panie Prezydencie
Na stronie bip.legionowo.pl opublikował Pan dwa obwieszczenia o granicach obwodu nr 5 jedno z dnia 14 IX, drugie z 3 X. Proszę o informację, które obwieszczenie właściwie określa granice obwodu. Obwieszczenie z 3 X wymienia adresy, natomiast obwieszczenie z 14 IX opisuje granicę zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Legionowo. Czytamy w nim między innymi, że granica przebiega wzdłuż Al. Sybiraków, ul. Piaskowej i torów kolejowych. W związku z powyższym w obwieszczeniu wymieniającym adresy
moim zdaniem powinny znaleźć się adresy przy ul. Piaskowej 4, 6, 8 i 10. Proszę również o informacje dlaczego od 1 I 2008 roku kiedy nastąpiła jedna ze zmian granic administracyjnych w uchwale określającej granice obwodu nr 5 nie zostało zmienione słowo „Nieporęt” na „Wieliszew”. Sprawę proszę traktować jako pilną.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

22 listopada otrzymałem następującą odpowiedź:

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że obwieszczenie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 października 2017 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej jest prawidłowe i obejmuje następujące ulice: Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej od nr 12 do końca (strona parzysta), Kolejowa od nr 1 do nr 5 (strona nieparzysta), Polskiej Organizacji Wojskowej, Mieczysława Smereka, Zegrzyńska od nr 27 do nr 69 (strona nieparzysta), Zegrzyńska 121, Zegrzyńska od nr 2 do końca (strona parzysta) .

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 września 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym,, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej zawiera błąd polegający na wpisaniu granicy z gminą Nieporęt zamiast z gminą Wieliszew. Obwieszczenie zostało sprostowane i zamieszczone w bip. Dziękuję za zwrócenie uwagi o błędzie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że mieszkańcy ulic wymieni w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 października 2017 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, zostali poinformowani o wyborach uzupełniających w dniu 3 grudnia.

 

Danuta Szczepanik

Sekretarz Miasta

Po otrzymaniu odpowiedzi, która nie odnosi się do adresów Piaskowa 4, 6, 8, 10 ponowiłem pytanie:

Szanowny Panie Prezydencie (Szanowna Pani Sekretarz)

Cieszy mnie zmiana naniesiona na obwieszczenie dotycząca granicy z sąsiednią gminą.

Rodzi się natomiast pytanie, czy prezydent może bez uchwały Rady Miasta zmieniać granice okręgu wyborczego?

Art. 419 § 2 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2017 r. poz 15) określa sposób ustalania granic okręgów.

Sprawa nazwy gminy z którą graniczy okręg jest jednakże kwestią drugorzędną.

Sprawą ważniejszą z punktu widzenia zbliżających się wyborów pozostaje kwestia adresów Piaskowa 4,6,8 i 10.

W uchwale Rady Miasta o podziale Legionowa na okręgi wyborcze czytamy:

„Obejmuje obszar od rozjazdu torów kolejowych Warszawa – Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku zachodnim do rozjazdu kolejowego przy ulicy Kolejowej, w kierunku północno – wschodnim po granicy miasta z gminą Nieporęt do ulicy Zegrzyńskiej (od nr 2 do końca – strona parzysta), do ulicy Zegrzyńskiej na wysokości numeru ulica Zegrzyńska 25 (z wyłączeniem),
w kierunku północno – zachodnim do ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej w kierunku do ulicy Aleja Sybiraków, w kierunku północno – wschodnim do ulicy Piaskowej i torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym do rozjazdu torów kolejowych Warszawa – Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego.”

W związku z powyższym w/w adresy znajdują się w Okręgu Wyborczym nr 5, ponieważ w opisie granic nie ma wzmianki o wyłączeniu tych adresów.

Proszę o przesłanie w postaci graficznej Państwa interpretacji granic okręgu nr 5.

pozdrawiam Artur Sperling