Konsultacje społeczne to forma dialogu urzędu z mieszkańcami, po to aby zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Celem konsultacji jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także pozyskanie wiedzy co myślą na ich temat.

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach społecznych powinna dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, aby każdy mógł się zapoznać z ich przedmiotem i wyrazić swoją opinię.

W Legionowie konsultacje przeprowadzane są „po cichu”, a uczestniczą w nich często nie sami mieszkańcy, a organizacje społeczne, które nie reprezentują stanowiska wszystkich mieszkańców.

Legionowo posiada wiele bilbordów, które używa do informowania o różnych wydarzeniach kulturalnych. Co stoi na przeszkodzie, aby ich użyć do poinformowania mieszkańców o planowanych inwestycjach i zapytać ich o zdanie na ten temat? Odpowiedź brzmi – dobra wola i chęć poznania opinii mieszkańców.

Brak konsultacji widać przy obu inwestycjach zrealizowanych w ostatnim czasie na naszym osiedlu.

Zdaniem moim i wielu mieszkańców, parking zbudowany przy Szkole Podstawowej Nr 8 jest potrzebny w tym miejscu, ale już jego wykonanie nie jest trafione. Byłby on bardziej funkcjonalny, gdyby został wybudowany w formie drogi z oddzielnym wjazdem i wyjazdem oraz miejscami postojowymi umiejscowionymi wzdłuż tej drogi. Miejsce na taką inwestycję było!

Gołym okiem widać, że inwestycja ta została przeprowadzona w pośpiechu przed zbliżającymi się wyborami, tylko po to aby kandydat na radnego popierany przez prezydenta mógł pochwalić się osiągnięciami.

Drugą inwestycją, przy której widać brak konsultacji jest remont ulicy Buka.

Remont ten był potrzebny, bo stan tej drogi był tragiczny. Mieszkańcy pytają jednak, dlaczego nie poszerzono tej ulicy przy przedszkolu, gdzie rano i popołudniu swoje samochody parkują mieszkańcy, którzy dowożą tam swoje dzieci. Utrudniają tym samym przejazd pozostałym kierowcom. Wystarczyło w tym miejscu wyciąć stare topole, które w czasie większych wiatrów stanowią poważne zagrożenie i kosztem trawnika poszerzyć drogę. Nie zwiększyłoby to w znaczący sposób kosztów, a ułatwiło życie mieszkańcom.

Konsultacje społeczne są bardzo ważne, bo to Ci, którzy w danym miejscu mieszkają najlepiej wiedzą czego i w jakiej formie potrzebują.