Zmian wymagają granice okręgów wyborczych w naszej części miasta.

Aktualne granice okręgów wyborczych określa uchwała Rady Miasta Legionowo nr XX/274/2016 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

 

W obecnej chwili teren osiedla Piaski, Bukowiec B, Bukowiec C oraz Kozłówka to okręgi wyborcze nr 4, 5, 6, 7.

Tylko okręg nr 4 jest terenem spójnym. Są to bloki przy ul. Piaskowej.

Okręg nr 5, ten w którym odbędą się najbliższe wybory uzupełniające do Rady Miasta, to bloki przy ul. Zegrzyńskiej 29-69, domki jednorodzinne przy ul. Zegrzyńskiej (numery parzyste) oraz teren osiedla Kozłówka, który choć położony w centralnym punkcie Legionowa, to odcięty z każdej strony torami.

Okręg nr 6 to bloki na ul. Zegrzyńskiej 73-79 i 85-89, oraz teren Bukowca między torami, ul. Zegrzyńską, ul. Strużańską i granicą miasta.

Okręg nr 7 to bloki przy ul. Zegrzyńskiej 5-25 i 81-83 oraz teren Bukowca i Grudzi, między ul. Strużańską, Zegrzyńską i granicą miasta.

Należy doprowadzić do zmiany granic okręgów wyborczych, aby odpowiadały nieformalnemu podziałowi miasta Legionowo prezentowanemu na stronach miasta Legionowo , który wygląda następująco:

Numery na powyższej grafice odnoszą się do nazw dzielnic, które są opisane tutaj.

Nie udawajmy i nie oszukujmy się wzajemnie, że aktualny podział okręgów wyborczych w Legionowie jest podziałem właściwym. Nie będę mówił jak inni kandydaci, że znam dokładnie wszystkie problemy całego okręgu, bo ich nie znam. Dokładnie poznać można problemy okolic, w których się mieszka i codziennie przebywa. O innych można tylko słyszeć. Na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że jest się radnym całego miasta i to jest prawda, ale jak mówi przysłowie, bliższa ciału koszula.

Idealnym rozwiązaniem byłoby prawo umożliwiające kandydowanie do Rady Miasta tylko osobom, które mieszkają w danym okręgu wyborczym, a nie jak ma to miejsce aktualnie, na terenie całej gminy. Jednak, aby wprowadzić taką zmianę potrzebna jest zmiana Kodeksu Wyborczego.

… a może trzeba przeprowadzić ogólnokrajową zbiórkę podpisów pod projektem takiej zmiany. Co państwo na to?

Na koniec taka ciekawostka:

1 stycznia 2008 roku granicząca z okręgiem wyborczym nr 5 wieś Michałów-Reginów została odłączona od gminy Nieporęt i włączona do gminy Wieliszew. Od tego czasu legionowscy radni kilka razy zmieniali uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ale nikt z nich nie zauważył, że obwód nr 5 nie graniczy już z gminą Nieporęt, natomiast graniczy z gminą Wieliszew.