Będę zabiegał, aby przebieg sesji Rady Miasta i posiedzenia Komisji Rady Miasta były rejestrowane w formie video i udostępniane na miejskiej stronie internetowej.

Aktualnie przebieg sesji Rady Miasta i posiedzenia Komisji Rady Miasta są udostępniane w formie protokołów udostępnionych na stronie internetowej Urzędu Miasta. Z protokołów tych niewiele można jednak wyczytać. Są to bowiem tylko suche informacje o procedowanej uchwale, o tym kto przedstawił uzasadnienie, o rozpoczęciu i zakończeniu dyskusji, prezentacji tytułu uchwały, o zarządzeniu głosowania i o jego wynikach, które mówią tylko ilu radnych było za, ilu przeciw i ilu się wstrzymało. Nie mamy informacji o tym którzy radni byli obecni w trakcie głosowania oraz jak głosowali. Jeśli chodzi o treści uchwał i uzasadnienia do nich, są one dostępne na stronie internetowej, ale w innej zakładce.

To można zmienić bez zmiany prawa dodając jedynie odpowiednie linki w protokołach na stronie internetowej.

Natomiast, aby umożliwić rejestrację sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji potrzeba zmian w Statucie Gminy Miejskiej w Legionowie.

Mam nadzieję, że uda się przekonać radnych do tej zmiany. Rok 2018 będzie rokiem wyborczym więc może zbliżające się wybory zmotywują radnych do tej zmiany, która w dzisiejszych czasach wydaje się być naturalna.

W protokołach sesji Rady Miasta jest również informacja o sprawozdaniu z pracy Prezydenta między sesjami. Podobnie jak uchwały, zamiast w linku w protokole, znajdują się one w innej zakładce.

O ile protokoły z sesji Rady Miasta pojawiają się w określonym czasie, to tego samego nie można już powiedzieć o sprawozdaniach z pracy Prezydenta. Te pojawiają się nieraz po pół roku od sesji, a bywa… że nie pojawiają się w ogóle.

Trzeba to zmienić!