Od początku tego roku na stronie internetowej Miasta jest publikowana ewidencja umów zawartych przez miasto, a w niej informacje o tym z kim i kiedy zostały one zawarte, jaki mają numer, skrócony opis przedmiotu umowy oraz kwota.

Uważam, że należałoby umieścić w tej ewidencji również możliwość wglądu do pełnej treści umowy, na przykład klikając jej numer.

W znaczący sposób zwiększyłoby to transparentność tego co dzieje się z naszymi wspólnymi pieniędzmi i otoczeniem oraz ułatwiło wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i niegospodarności.

Takie same rozwiązania należałoby wprowadzić we wszystkich jednostkach budżetowych oraz spółkach miejskich. One również dysponują środkami publicznymi i zostały powołane dla naszego wspólnego dobra. Jako ich współwłaściciele, mamy prawo wiedzieć co się w nich dzieje.